O sábado 30 de xuño impartirase na Fundación Sales un obradoiro de plantas silvestres, centrado nos usos medicinais das mesmas. O horario é de 10:00 a 14:00 horas. O prezo é de 15 euros.

Información e inscricións: 

667354613 rakivinae7@hotmail.com

986240882 info@salesxardin.com