Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, impartirase na Fundación Juana de Vega un curso intensivo destinado a profundizar nas técnicas dixitais de representación gráfica: creación, edición e composición dos diferentes recursos de imaxe destinado a expresar un proxecto de arquitectura da paisaxe.

c

Programa:

Parte A: Cómo se xenera documentación gráfica (6 h)

A.1 – Introdución: Criterios esenciais de composición de documentos (3h)

A.2 – Workflow adaptado a un proxecto de arquitectura da paisaxe (3h)
f

Parte B: Programas de edición e creación (8 h)

B.1 – Introdución a Adobe Photoshop (8h)

B.2 – Ferramentas de Google Earth pro (2H)

B.3 – Introdución a Adobe Illustrator (5h)

B.4 – Introdución a Adobe In-design (3h)
f

Parte C: Práctica tutorada (8 h)

Proporanse tres prácticas tutoradas para que o alumno as realice aplicando os coñecementos obtidos.

C.1 – Presentación da práctica e repaso da metodoloxía de traballo (1h)

C.2 – Práctica presencial (3h)

C.3 – Corrección da práctica, resolución de problemas e dúbidas
(non-presencial)

f

Calendario:

Calendario

f

O curso diríxese aos alumnos do Máster de arquitectura da paisaxe Juana de Vega e a calquera estudiante ou profesional que estea interesado en profundizar as técnicas dixitais de representación gráfica.

O prezo do seminario é de 100€. Será gratuito para os alumnos matriculados no curso 2017/2017 do Máster de arquitectura da paisaxeJuana de Vega.

Máis información e inscricións no teléfono  (+34) 981 654 637 e no seguinte enlace.

Location: Fundación Juana de Vega. Rúa Salvador Allende 92, San Pedro de Nós, Oleiros (A Coruña)