Eva Barcala, en colaboración coa Fundación Sales, realiza un estudo sobre a obra e vida do paisaxista vigués Francisco de Sales Covelo, así como a catalogación dos documentos que existen na sede da devandita Fundación. Traballamos, tamén, en concluír unha listaxe dos xardíns deseñados por este paisajista en Galicia.

EN CURSO